Lagerhotell, verksteder og kontorer

 Lagerhotell for private og bedrifter:
 
Vi har ca 2000m² med lagerhotell. Hotellet er delt opp i celler på 10 m², 25 m² og 50 m², alle med en takhøyde over 3 meter. Det er enkel tilkomst da alt ligger på et plan.
 
Pris:
 
  • Inntil 25 m2:                      900 kr/m2
  • Mellom 25 og 50 m2:     800 kr/m2
  • Over 50 m2:                      600 kr/m2